Zdalna realizacja zajęć pozalekcyjnych

05.2020

Z uwagi na przedłużającą się sytuację z COVID19 i zamknięciem szkół wprowadzono w ramach realizacji projektu zdalną realizację zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne w sposób zdalny prowadzone są w ramach tych zajęć, dla których taka forma realizacji jest efektywna i wspomagająca uczniów. Do zdalnej realizacji zajęć pozaszkolnych przystąpiły te szkoły, które wcześniej zbadały możliwości techniczne i organizacyjne (dotyczące zarówno uczniów, szkoły i nauczycieli) dla efektywnej realizacji zajęć w taki sposób.

Dodaj komentarz