Zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu dla szkół

05.2020 Kończą się procedury przetargowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych i sprzętu dla szkół. Podpisywane są umowy z wykonawcami. Część pomocy dydaktycznych i sprzętu została już dostarczona do szkół. Szkoły zostały doposażone w sprzęt typu tablety, tablice interaktywne, wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i językowych ( m.in. mikroskopy, mapy ścienne, globusy, słowniki, gry językowe).

Zdalna realizacja zajęć pozalekcyjnych

05.2020 Z uwagi na przedłużającą się sytuację z COVID19 i zamknięciem szkół wprowadzono w ramach realizacji projektu zdalną realizację zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne w sposób zdalny prowadzone są w ramach tych zajęć, dla których taka forma realizacji jest efektywna i wspomagająca uczniów. Do zdalnej realizacji zajęć pozaszkolnych przystąpiły te szkoły, które wcześniej zbadały możliwości techniczne … Czytaj dalej

Zdalna realizacja szkoleń dla nauczycieli

04.2020 Z uwagi na sytuację z COVID19 zajęcia dla nauczycieli w zakresie Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Praca metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Realizowane są w sposób zdalny. Zdalna realizacja zajęć w ramach wskazanych zakresów tematycznych pomoże nauczycielom w przygotowaniu się i realizacji zajęć zdalnych dla uczniów.

Realizacja szkoleń dla nauczycieli

03.2020 Rozpoczęły się realizacja szkoleń dla nauczycieli . Kadra będzie uczestniczyła w szkoleniach w zakresie: Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Praca metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Indywidualizacja pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak integrować uczniów w klasie

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

10.2019 Realizowane są zajęcia w poszczególnych szkołach objętych projektem. Uczestnicy biorą udział w zajęciach matematyczno – przyrodniczych i językowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć i dokładają starań aby zajęcia dodatkowe pomogły uczniom w nabyciu kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie ICT, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, a także innowacyjności i kreatywności.

„Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”

24.08.2019 Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Czernica. W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych … Czytaj dalej