Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu zamieszczone są na stronach poszczególnych szkół biorących udział w projekcie.