Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  na realizację projektu pt. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Czernica. W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych w tym:cztery szkoły z Gminy Wrocław (SP nr 36, SP nr ZSP nr 22, SP nr 91, ZS nr 9) oraz trzy szkoły z Gminy Czernica (SP Czernica, ZSP Dobrzykowice, SP Kamieniec Wrocławski).