Zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu dla szkół

05.2020

Kończą się procedury przetargowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych i sprzętu dla szkół. Podpisywane są umowy z wykonawcami. Część pomocy dydaktycznych i sprzętu została już dostarczona do szkół.

Szkoły zostały doposażone w sprzęt typu tablety, tablice interaktywne, wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i językowych ( m.in. mikroskopy, mapy ścienne, globusy, słowniki, gry językowe).

Dodaj komentarz