Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica

Cel projektu

Podniesienie jakości nauczania oraz wyrównanie szans edukacyjnych 1314 uczniów (w tym 696 K) z 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wrocław (4 szkoły) i Gminę Czernica (3 szkoły) poprzez wdrożenie działań stanowiących kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w terminie 01.05.2019-30.04.2021

Grupa docelowa

  • 7 szkół podstawowych :

4 szkoły z Gminy Wrocław:

1) Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 22 we Wrocławiu

3) Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu

4) Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu

3 Szkoły z Gminy Czernica:

1) Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czernicy

2 ) Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stulecia Odzyskania Niepodległości w Dobrzykowicach

3) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

  • 261 nauczycieli i pracowników pedagogicznych
  • 1314 uczniów z klas 1-8
  • 40 rodziców/opiekunów prawnych

uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych objętych wsparciem w ramach projektu

zadania w projekcie

1) Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do realizacji zajęć w 7 Szkołach Podstawowych z Gminy Wrocław i Gminy Czernica

2) Zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu do realizacji indywidualizacji wsparcia w 7 Szkołach Podstawowych z Gminy Wrocław i Gmina Czernica

3) Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli z 7 Szkół Podstawowych z Gminy Wrocław i Gminy Czernica

4) Realizacja zajęć pozalekcyjnych w 7 Szkołach Podstawowych z Gminy Wrocław i Gmina Czernica

5) Realizacja zajęć pozaszkolnych w 7 Szkołach Podstawowych z Gminy Wrocław i Gminy Czernica

6) Realizacja indywidualizacji wsparcia w 7 Szkołach Podstawowych z Gminy Wrocław i Gminy Czernica


Biuro projektu 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Dobrzykowicach 
ul. Sukcesu 2
Dobrzykowice
55-022 Kamieniec Wrocławski 

Wydarzenia o charakterze informacyjno – promocyjnym organizowane są w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dobrzykowicach. 

a)  wejście do budynku jest na poziomie terenu wokół budynku. W budynku jest winda.

b) na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przystosowane toalety,

c) na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami
d) przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością