Zdalna realizacja szkoleń dla nauczycieli

04.2020

Z uwagi na sytuację z COVID19 zajęcia dla nauczycieli w zakresie

  • Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym
  • Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • Praca metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Realizowane są w sposób zdalny. Zdalna realizacja zajęć w ramach wskazanych zakresów tematycznych pomoże nauczycielom w przygotowaniu się i realizacji zajęć zdalnych dla uczniów.

Dodaj komentarz