Realizacja szkoleń dla nauczycieli

03.2020

Rozpoczęły się realizacja szkoleń dla nauczycieli . Kadra będzie uczestniczyła w szkoleniach w zakresie:

  • Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym
  • Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • Praca metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
  • Indywidualizacja pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
  • Jak integrować uczniów w klasie

Dodaj komentarz