„Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”

24.08.2019

Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Czernica. W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych w tym cztery szkoły z Gminy Wrocław (SP nr 36, SP nr 66, SP nr 91, ZS nr 9) oraz trzy szkoły z Gminy Czernica (SP Czernica, ZSP Dobrzykowice, SP Kamieniec Wrocławski).

Okres realizacji 01.05.2019 – 30.04.2021.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz konsultacje pedagogiczne dla rodziców. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Ponadto dla efektywnej realizacji zajęć projektowych zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt. Planowane są m.in. zakupy w zakresie mobilnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) oraz wyposażenie szkolnych pracowni matematyczno- przyrodniczych, tak by stworzyć warunki do nauczania eksperymentalnego. Wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami zostaną także zajęcia psychologiczno – pedagogiczne z uwagi na rosnącą liczbę uczniów wymagających indywidualizacji nauczania.

Dodaj komentarz